Disclaimer Pack Mentality CrossFit

arrow-down

“De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Pack Mentality CrossFit.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Pack Mentality CrossFit met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Pack Mentality CrossFit niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Pack Mentality CrossFit garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Pack Mentality CrossFit via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Pack Mentality CrossFit wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Pack Mentality CrossFit links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Pack Mentality CrossFit worden aanbevolen. Pack Mentality CrossFit aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Pack Mentality CrossFit niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
Pack Mentality CrossFit behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pack Mentality CrossFit of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
Pack Mentality CrossFit behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.”

 

Workout icons created by monkik – Flaticon

Gym icons created by Talha Dogar – Flaticon

Trainer icons created by Eucalyp – Flaticon

Counseling icons created by surang – Flaticon

Gym icons created by Freepik – Flaticon

Workout icons created by Flat Icons – Flaticon

Advice icons created by rukanicon – Flaticon

Age-group icons created by Freepik – Flaticon

Phone icons created by Creaticca Creative Agency – Flaticon

Free icons created by Those Icons – Flaticon

Step icons created by Freepik – Flaticon